Adviseren

Advies geven neemt een belangrijke plek in bij Thinksafe.nu Onder adviseren valt voor ons veel. Hieronder een opsomming:

  • Adviseren over veiligheidsmaatregelen
  • Adviseren over veiligheidsmaterialen
  • Adviseren over hulpverleningsmaatregelen (EHBO en BHV)
  • Adviseren over hulpverleningsmaterialen (EHBO en BHV)
  • Opstellen risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Opstellen ontruimingsplan
  • Opstellen veiligheidsplan

Advies is maatwerk. Neem contact op met Thinksafe.nu om te horen wat we voor u kunnen betekenen.

Schuiven naar boven